Episkopalny wosadnik bjez muskich pronomow

Před krótkim je so w interneće wozjewiło, zo je Episkopalna cyrkej biskopstwa Washington (USA) rozsudźiła wot nětka hižo nic wužiwać muske naměstniki (pronomeny) za Boha.

To płaći předewšěm za nowe wudaće jich wosadnika, kotryž so mjenuje: Kniha zhromadneje modlitwy.

To je wězo, po jich měnjenju, cyle progresiwne předewzaće: Bóh tón Knjez njeje dźě ani muski ani žónski.

Z jedneje strony je to tak, z druheje pak nic, dokelž što so čini potom z pomjenowanjom Boha jako Wótca a ze Synom Božim, wón dźě je so jako hólc narodźił?

DJD