Namjet bamža Franciskusa z wočomaj eksegety

Před krótkim wozjewi bamž Franciskus, zo by so dyrbjało předposlednju próstwu modlitwy Wótčenaš korigować. Wona dźě poskiči negatiwny wobraz Boha, dokelž wón nikoho do spytowanja njewjedźe. A winu za to njese wopačny přełožk.

Z jedneje strony to přitrjechi. Bóh je dobry a chce jenož to dobre za ludźi. W Knize psalmow steji: Dobry sy a dobre činiš  (Ps 119,68).

Z druheje pak strony je namjet bamža problematiski. A přičina toho tči w tym, zo nastanje hnydom potom logiske prašenje za tym, što so čini z druhimi bibliskimi tekstami, kotrež připisaja tohorunja Bohu negatiwne skutkowanje.

Jedyn z tajkich tekstow je na přikład sćěhowacy fragment Knihi Jezaja, hdźež so čita: Ja sym Jahwe a njeje druheho, kiž twori swětło a čini ćmu, kiž spomóženje skutkuje a njezbožo. Ja sym Jahwe, kiž tole wšitko čini (45,7).

Tule naspomnjenej ćma a njezbožo matej jeno negatiwny woznam. A wuchadźa to wšitko direktnje wot sameho Boha: Ja sym Jahwe a njeje druheho, kiž čini ćmu a skutkuje njezbožo.

Tola je to jenož jedyn semitizm, to rěka tajka bibliska literarna forma, kotraž připisujo Bohu činjenje zła, chce jenož prajić, zo Bóh tajkim wěcam jeno přizwoli.

To samsne płaći za próstwu njewjedź nas do spytowanja. To je tež semitizm rěkacy, zo je samo spytowanje wot Boha přizwolene, ale tež kontrolowane, dokelž satan spytuje čłowjeka jenož w ramikach přez Boha postajenych. Z jasnym přikładom je pad bibliskeho Ijoba. Satan činješe z nim jenož to, štož bu přez Boha jemu dowolene (Ijob 1,12; 2,6). 

DJD