Začinjaty wobraz klóštra Marijina Hwězda

Česćenaj wobdźěłarjej SPDE, dźakuju so za Waju iniciatiwu! Sym webstronu hnydom přelistowała. Cyle wosebity zajim je zbudźiła ikonografija a symbolika postawy Róžečanskeje Maćerje Božeje. Tuž dowolam sej stajić próstwu wo wopisanje dalšeho wołtarja w našej domiznje: Začinjaty wołtar w cyrkwi klóštra Marijina Hwězda. Što woznamjenja dołhowłosata, skrónowana z nahimaj kolenomaj a łochćomaj atd.? Hižo dźensa zapłać Bóh!

Z přećelnym postrowom
Marka Cyžowa