Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2018/19 / 153 rybow

153 rybow

W ewangeliju 3. njedźele Jutrowneho časa so rěči mjez druhim wo wulkim popadźe rybow: Syman Pětr postupi a wućahny syć na kraj. Ta bě napjelnjena ze sto a třiapjećdźesat wulkimi rybami. A hačkuli bě jich telko, njeroztorhny so syć (Jan 21,11). Japoštołjo popadnychu 153 rybow. Čehodla runje telko!? K tomu dawaja wšelakore wotmołwy. Jedna z nich rěka: To je ličba wšitkich tehdom znatych družinow rybow! Jelizo je tajka interpretacija prawa, woznamjenja to potom, zo ma so Cyrkej wo wozbožnjenje wšitkich ludźi starać.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung