Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2015/16 / Směr hebrejskich pismikow

Směr hebrejskich pismikow

Normalnje je z wašnjom w Ewropje, zo awta jědu na prawej stronje drohi. Tola je to hinak w Jendźelskej. Tamle so wužiwa lěwy bok puća.

Něšto podobneho bychmy móhli wo bibliskej Hebrejšćinje rjec. Nětko je z wašnjom, zo so pisa a čita hebrejsce wot praweho boka na lěwy. Ale to njebě přeco tak.

Z rjanym dopokazom toho su fragmenty někotrych tekstow, kotrež namakachu archeologojo w Israelu (Tel Rehov). Wjetšina z nich pochadźa z X.–IX. lětstotka a nimaja jednotny system pisanja.

Na přikład samsne pismiki maja wšelakoru formu a so pisaja kaž wot praweho do lěweho, tak tež wot lěweho do praweho boka.

Tute namakanki je wěsta rewolucija na filologiskim semitiskim polu. Teorioja relatiwizma Alberta Einstena, kaž widźimy, płaći wšudźe! 

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung