Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2015/16 / Jahwe a chwalospěw halleluja

Jahwe a chwalospěw halleluja

Na spočatku Winowca bu w Tag des Herrn (2 X 2016, čo. 40) informacija wo wudaću noweho němskeho prełožka Biblije (Einheitsübersetzung) wozjewjena.

Wot srjedź Hodownika budźe wón hižo w kniharnjach přistupny.

W nim so poskići wjele přełožkowych nowostkow. Jedna z nich płaći za starozakonske mjeno Boha Jahwe, kotrež ma so wot nětka jako Knjez nałožować. Tak ma so česćownosć napřećo wuzwolenemu ludej pokazać, kiž město mjena Jahwe praji AdonajKnjez.

Z jedneje strony je to znamjo křesćanskeje wotewrjenosće na reprezentantow Judaizma. Štož je chwalobne.

Z druheje strony pak, njesmě so zabyć, zo su křesćenjo w času Noweho Zakonja žiwi, a maja scyła hinajši přistup k Bohu, to stare je dźě zašło (2 Kor 5,17).

A tež to je wažne, zo wužiwamy w běhu liturgiskeho lěta chwalospěw halleluja, kotryž po słowje prełoženy reka wuchwalujće Jah (Ps 150,1,6).

A Jah je alternatiwnje skrótšena forma (deminutivum) wot Jahwe. Što ma so potajkim z tutym wuprajenjom stać? 

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung