Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2015/16 / Gen 1,3a: Tohuwabohu abo šmjatańca

Tohuwabohu abo šmjatańca

Hornjołužiska rěč wužiwa sćěhowace słowa za zwuraznjenje ideje wěsteho njeporjadka: chaos, šmjat, šmjatańca, zašmjat, zašmjatk a tohuwabohu.

Dwě słowje, z tutych naličenych, matej cuzy pochad, a to chaos a tohuwabohu.

Wuraz chaos je z grjekšćiny – χάος – přewzaty a po słowje přełoženy rěka prózdnosć.

Hinak je to ze słowom tohuwabohu. Jeho etymologija ma hebrejske korjenje, dokładnje prajo bibliske. Na spočatku Knihi Genezis čitamy wo stworjenju zemje, kotaž bě najprjedy pusta a prózdna (Gen 1,2). A wuprajenje pusta a prózdna klinči hebrejsce tohuwabohu – תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ (tōhû wāwōhû).

Bibliski tekst, kaž to widźimy, njewobliwowaše jenož nabožinu, ale tež kulturu druhich ludow.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung