Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2015/16 / Gen 1,3a: Budź!

Widźomne kreatury a njewidźomne Boha

Jedna z prěnich Božich kreaturow, znajmjeńša takle praji prěnja kniha Swjateho Pisma, bě swětło: „A Bóh rjekny: »Budź swětło!« A bě swětło“ (Gen 1,3).

Tule stej dwě zajimawej słowje: budźye (יְהִ֣י) a wayhi (וַֽיְהִי). Wonej dopominatej na mjeno Boha Jahwe – yhwh (יהוה), kotrež ma něšto ze hebrejskim słowom być hāyōh (הָיֹה) – činić.

Tola tute mjeno ma někotre wosebitosće, kiž wuzběhuja jeho originalnosć.

Wono njedopomina jenož na infinitiw słowjesa byćhāyōh (הָיֹה), ale tež na jeho formu w perfectum hyh (היה), prezens jehwh (הוה) a futur budźeyhyh (יהיה). Tuž pokaza mjeno Jahwe (יהוה) na Boha jako bytosć, kotraž , je a budźe.

A wšitko, štož eksistuje, nosy we sebi někotre jeho kajkosće. Wo tym napisa swjaty Pawoł takle: „Štož so hodźi wo Bohu spóznać, je jim znate, přetož Bóh je jim to zjewił. Štož je na nim njewidźomne, jeho wěčna móc a Bójstwo, da so wot stworjenja swěta z jeho skutkow póznawać, tuž so njemóžeja wurěčeć“ (Rom 1,19-20).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung