Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL C 2015/16 / Gen 1,1: bārāʼ

Jenož Bóh je stworićel

W serbskej rěči so wužiwa werb stworić za wopisanje Božeho a čłowjeskeho skutkowanja: stworić wuměłske dźěło abo literarnu figuru etc.

W Bibliji je to trošku hinak, wosebje w Starym Zakonju. Tamle nadeńdźemy jedne słowjeso, kiž rěka hebrejsce בָּרָא (bārāʼ), a kotrež so wužiwa jenož při mjenowanju Božeho jednanja.

Takle je na přikład w Gen 1,1, hdźeš so rěči wo spočatku stworjenja našeho uniwersuma, abo w Gen 1,27, hdźeš so powěda wo stworjenju prěnjeho čłowjeka.

To wšitko ma tež hłuboki teologiski woznam.

Najprjedy pokazuje so z tym, zo njeby bjez Boha žana bytosć móžna była (Jan 1,3), kaž tež to, zo ma kóždy čłowjek samsnu bytostnu hódnotu, a to nic jenož muž, ale tež žona (Ps 8,5-6), štož w času pisanja naspomnjenych tekstow njebě tak cyle samozrozumliwe kaž dźensa.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung