Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Pokładnje Jerusalemskeje swjatnicy

Pokładnje Jerusalemskeje swjatnicy

Ewangelij zašłeje njedźele naspomina pokładnju Jerusalemskeho templa (Mk 12,41). Při njej sedźeše Jězus Chrystus wobkedźbujo pjenjezy woprowacych ludźi. Njebě to pak jenička pokładnja. Jerusalemski templ měješe cyłkownje 13 tajkich pokładnjow. Wšitke wone stejachu na tak mjenowanym dworje žonow, do kotrehož stupachu tež mužujo, nic pak pohanjo. Tón dwór běše poměrnje wulki. Na nim móžeše něhdźe 6.000 tysac wěriwych naraz přebywać. Při kóždej pokładni steješe měšnik a přijimaše pjenježne wopory kaž tež mjetaše je do pokładnje. Z jeho nadawkom je tež było so prašeć za tym, kak wysoki je wopor a za čo je wón postajeny. Wysokosć wšitkich pjenježnych woporow bu poprawom kruće předpisana. Za swobodne dary bě jeno 13. pokładnja postajena. Při njej, mjenujcy, sedźeše Jězus Chrystus a słyšeše rozmołwu mjez wudowu a měšnikom.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung