Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Mjenje prěnjeho sćenika

Mjenje prěnjeho sćenika

Awtor najstaršeho ewangelija, kaž to praji Tradicija, je swjaty Mark. To je mjeno łaćonskeho pochada, kiž rěka klepak. Tola swjaty Mark měješe hišće dalše mjeno a rěkaše tež Jan. Tute mjeno ma hebrejske korjenje a woznamjenja Bóh je miłosćiwy. To, zo nosyše prěni ewangelist mjenje by móhło woznamjenjeć, zo měješe wón, kaž swjaty Pawoł, romske staćanstwo abo zo běše wón tak mjenowany libertin abo syn libertina. Libertinow mjenowachu tehdom ludźi wuswobodźenych wójnskich jatych. Z wašnjom tež bě, zo je so dało wuswobodźenemu z jatby  mjeno jeho wuswobodźerja. Tak je so stało na přikład w padźe Józefa Flawijusa – sławneho židowskweho spisowaćela. Wón rěkaše Józef a po wuswobodźenju přiwza mjeno jeho wuswobodźerja – Flawijus.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung