Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Klama hele

Klama hele

W Ewangeliju po Mateju 16,18 přirunuje Jězus Symana Pětra ze skału a slubi, zo na njej załoži swoju Cyrkej, kotruž samo wrota hele njepřemóža. Tute hróńčko ma někotre ćeže na polu přełožka. Někotre teksty maja město słowa wrotamocy a druhe město słowjesa přemóc wužiwaja přewyšić. Přičina tutych rozdźělow tči w tym, zo wrota njewukonjeja agresiwnu funkciju. Wrota móža jenož dowolić abo znjemóžnić zastup. Tola by so móhło tu wužite grjekske słowo pyle tež jako klama přełožić. To by cyle derje zwurazniło ideju agresiwity hele napřećo Cyrkwi.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung