Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Hallelujah!

Hallelujah!

Jedne z najbóle znatych cuzych słowow, kotrež wužiwaja křesćenjo je halleluja. Wone pochadźa z Hebrejšćiny a woznamjenja: Wuchwalujće Jahwu! – Hallelujah! Druhdy tute słowo so wupraji a pisa bjez prěnjeho pismika h. To je snadź wliw Łaćonsćiny, kotraž nima rady tutón zwuk. Na prěni pohlad njeje to wulki problem hač ma być halleluja abo alleluja. Tola tón eksistuje, dokelž jelizo so šmórnje prěni pismik h, to nastawa hinaši hebrejski werb, kotryž njerěka wjace wuchwalujće Jahwu, ale zacpěwajće Jahwu. Tuž wužiwajo tute słowo ma so wuraznje h wuprajić.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung