Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Grjekšćina Noweho Zakonja

Grjekšćina Noweho Zakonja

Nowy Zakoń bu w grjekšćinje napisany. To je powšitkownje znata wěrnosć. Tola žada wona wěste dalše rozjasnjenje. Grjekšćina Noweho Zakonja njeje samsna z grjekšćinu na přikład sławneho basnika Homera. Tohodla so normalnje přidawa, zo je to tak mjenowana grjekšćina koine, tuž trošku jednoriša. By so móhło rjec, zo je to rěč luda. Ale to přitrjechi jeno zdźěla, dokelž je to judejska forma koine. To rěka tajka, kajkaž bu tehdy jeno přez čłonow Wuzwoleneho ludu w Swjatym kraju wužiwana.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung