Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL B 2017/18 / Boža miłosć nic jenož wodawa

Boža miłosć nic jenož wodawa

W sćenju wysokeho swjedźenja narodninow swjateho Jana Křćenika njerěči so jenož wo jeho narodźenju, ale tež wo jeho pomjenowanju. Susodźa a přiwuzni chcychu pomjenować jeho Cacharijas, tola staršej wobstaštaj na mjenje Jan. Tak chcyštaj wonaj wolu Božu spjelnić, kotruž wozjewi arcyjandźel Gabriel (Lk 1,13). Přełožene z hebrejšćiny Johanan rěka: Bóh je miłosćiwy. Boža miłosć poćahuje so předewšěm na wodawanje. Tola nic jenož. W Swjatym Pismje ma Boža miłosć tež druhi woznam. Wona pomha čłowjekej připóznać w Bohu Bóh tón Knjeza (Bar 2,14-15). Tohodla njeje Jan jenož ludźi k nakazanju wołał (Mk 1,4), ale pomhaše jim tež w Jězusu Chrystusu Božeho Mesijasa zeznać a připóznać (Jan 1,29-34).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung