Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL A 2016/17 / Što bě prjedy: Njebjo abo zemja?

Što bě prjedy: Njebjo abo zemja?

W Knize Genezis stej dwaj tekstaj, kotrejž powědatej wo stworjenju swěta: Gen 1,1 – 2,4a a Gen 2,4b-25.

Kóždy z njeju bu we swojim času napisany: Prěni něhdźe w VI.–V. lětstotku a druhi někak w X.–IX. Tuž je zrozumliwe, zo mataj wonaj wěste rozdźěle.

Na přikład w prěnim so twjerdźi, zo je Bóh najprjedy njebjo a zemju stworił (Gen 1,1) a w druhim so čita podobnje, jeno z napřećiwnym słowoslědom, město njebjo a zemja steji zemja a njebjo (Gen 2,4b). Što potajkim bě prěnje njebjo abo zemja?

Tajke prašenja stajachu hižo starodawni rabinojo a mějachu na to tež někotre wotmołwy.

Jedna z nich je sćěhowaca. Po měnjenju někotrych židowskich pismawučenych da so tuta napřećiwnosć wujasnić takle.

Prěni tekst, kotryž praji, zo bu najprjedy njebjo stworjene, wone dźě je symbol nadpřirodnych wěcow, pokazuje, zo je stwórba teocentriska, to rěka wot Boha pochadźaca a na Njeho wusměrjena.

A druhi tekst, kiž twjerdźi, zo bu najprjedy zemja stworjena, wona dźě je symbol wšeho, štož je z čłowjekom zwjazane, skedźbnja na antropomorfiske wašnje jednanja Boha, kotryž rěči, so hněwa, so wjeseli, ma ruce, ramjeni atd.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung