Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL A 2016/17 / Najwažnišej hebrejskej pomjenowani Swjateho Pisma

Najwažnišej hebrejskej pomjenowani Swjateho Pisma

Před krótkim bu w rubrice bibliskich zajimawostkow tekst wo nastaću mjena Biblija wozjewjeny. A kajke mjeno wužiwaja za Swjate Pismo čłonojo judaizma? Za nje poskiča woni wšelakore pomjenowanja. Dwě pak stej klasiskej: TaNaK a Miqra.

Najprjedy k prěnjemu mjenu. Tanak je poprawom skrótšenka třoch hebrejskich słowow: Tora, nebiim a ketubim. Tora rěka zakoń, Nebiimprofeća a Ketubimpisma. To su tři dźěle hebrejskeho Swjateho Pisma.

Nětko k mjenu Miqra. Wono rěka poprawom čitanje.

Z druhimi słowami, mjeno TaNaK dopomina na to, zo je Swjate Pismo wulki cyłk knihow (pola Židow 39) a Miqra pokaza na to, zo je Swjate Pismo za čitanje, a nic jeno za knižny regal jako dekoracija, postajena kniha.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung