Wy sće tu: Bibliske kuriozity / LL A 2016/17 / Čehodla mjenuje so Swjate Pismo „Biblija“?

Čehodla mjenuje so Swjate Pismo „Biblija“?

Wotmołwjejo na tute prašenje ma so na někotre historiske fakty dopomnić. Najprjedy snadź na to, zo bydlachu w starodawnych časach wšelakore narody w Swjatym kraju, a jedyn z nich rěkaše Fenicjenjo. To běše lud poměrnje wysokeje kultury. Na přikład wunamakachu woni alfabet, kotryž my samo dźensa wužiwamy. Woni mějachu tež dosć wulke města. A jedne z nich bě Byblos (dźensniše Dschebel). Wono běše tehdyši centrum wikowanja z papyrusom. Wot tuteho města mjenujcy nasta mjeno Biblija, kotrež pochadźa z grjeksćiny a ta biblia grjeksce rěka knižki. Z časom bu tute grjekske pomjenowanje do łaćonsćiny přewzate a sta so z mjenom Swjateho Pisma, a tak přińdźe do wšitkich druhich europskich rěčow.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung