Starodawna karta romskich pućow

Lisće swjateho Pawoła Galatam so pisa, zo, hdyž přińdźe połnosć časow, to pósła Bóh swojeho Syna, kiž so ze žónskeje narodźi (Gal 4,4).

Wuprajenje połnosć časa ma tule teologiski zmysł. Wono woznamjenja najprjedy přez Boha postajeny čas kaž tež hotowosć ludźi do přiwzaća potajnstwa sčłowječeneho Syna Božeho, kotrež bu w běhu Stareho Zakonja přihotowane.

Tola by so móhło we wuprajenju połnosć časow tež praktiski zmysł widźeć. Sčłowječenje Syna Božeho je so stało, hdyž knježištej w starodawnym swěće helenistiska kultura a romske mócnarstwo.

Helenistiska kultura posrědkowaše grjeksku rěč. W njej, kaž wěmy, bu Nowy Zakoń napisany. A romske mócnarstwo wobstaraše na přikład rozšěrjenu syć pućow.

Před krótkim bu w interneće jedna karta z lěta 125 wozjewjena. To su časy knježenja romskeho imperatora Hadriana (117-138). Na njej je syć romskich pućow předstajena. Tute wužiwachu tež cyle wěsće prěni křesćanscy misijónarojo wozjewjejo Ewangelij. Połnosć časa bu snano tež na to wusměrjena.

Wjace tu.

DJD