Mjenje je druhdy wjace

Lubi wěriwi, jenož derje, zo nichtó wo tym njepřemysluje, čehodla so dźensa štwórty adwent swjeći!

Tuta njedźela je tak wažna, nic dokelž je za šěsć dnjow hižo patoržica a po tym, Bohu dźak, skónčnje Hody. Ně, zo bychmy Hody lěpje zrozumili. A tohodla je tež derje, zo sće přišli, powěsć tuteje njedźele słyšeć.

Hdyž k štwórtemu razej profeta Jezaju słyšimy (Jez 7,10-14), potom hrabaja jeho ruce – tak sej to předstajam – pomału za hwězdami. Hwězdy dźě su za nas znamjenja za něšto, štož so faktisce njeda dosahnyć, štož je njeskónčne. To je zjaw wěsteho sonjenja a hłubokeje žadosće.

Bóh je z nami, hdyž zhubimy zmužitosć
Bóh je z nami, hdyž smy zrudni
Bóh je z nami, hdyž čujemy so zranjeni
Bóh je z nami, hdyž smy kaž bići
Bóh je z nami, hdyž smy njespokojni
Bóh je z nami, hdyž so mjerzamy
Bóh je z nami, hdyž so rozhorimy
Bóh je z nami, hdyž smy rozłobjeni
Bóh je z nami, hdyž …
Bóh je z nami, hdyž smy wjesołi
Bóh je z nami, hdyž smy zbožowni
Bóh je z nami, hdyž smy wólberni
Bóh je z nami, hdyž spokojeni
Bóh je z nami, hdyž smy žortniwi
Bóh je z nami, hdyž …

Čehodla přińdu mi wjace situacijow do mysli, w kotrychž smy zrudni a so wopušćeni čujemy?

Čehodla njepřińdu mi wjace situacijow do mysli, w kotrychž smy zbožowni?

Čehodla?

Mi přińdźe myslička: Mjenje je tola druhdy wjace.

Tak krótko do Hód njeměli so njetrjebawši mjerzać, čehodla so nam to abo tamne lěpje njeporadźi.

A tuž tež njetrjebawši zašmjatać do wjele słowow. Amen.

GN