Znamjo wina

Dźensniši ewangelij (Jan 2,1–11) naspomni židowske ritualne karany a praji tež, zo běchu woni někak dwě abo tři měry wulke (Jan 2,6).

Grjekske słowo za „měru“ je metretes.

Wono bu wužiwana při měrjenju kapalinow. Jedyn metretes měrješe tehdy 36,44 litrow.

Jelizo běše potajkim šěsć karanow na dwě abo tři měry, to wobjimachu woni něhdźe wot 437,28 do 655,92 litrow wina.

Tuž cyle wjele!

Je to znamjo, kiž pokazuje, zo je so Syn Boži sčłowječił, zo bychu ludźo dospołne žiwjenje měli a jo bohaće měli (Jan 10,10). 

DJD