Tři poskitki

Ewangelij 1. njedźele Póstneho časa rěči wo tak mjenowanym spytowanju Jězusa Chrystusa w pusćinje (Lk 4,1–13).

Wón tam přebywaše 40 dnjow a dósta wot djaboła tři „poskitki“:

  1. z kamjenja chlěb sčinić;
  2. djabołej so pokłonić a
  3. z wjerška templa dele skočić.

Jězus wotpokaza to wšitko.

Tola su tute „poskićenja“ dale aktualne: Wone potrjechja dźě tež Cyrkej.

W tutym padźe je jich zmysł sćěhowacy.

Prěni „poskitk“ woznamjenja jeno z karitatiwnej organizaciju so stać, druhi Ewangelij Boži z namocu wozjewjeć a třeći jenož so Bohu dowěrić a nic wo mision ludźi so starać.

DJD