Pastyr gjeksce rěka …

Grjekske słowo za pastyrja je poimen. Pochadźa wono wot słowjesa poimaino, kotrež rěka zasadnje pasć, ale tež wjesć na pastwu. Tohodla by so móhło rjec, zo měć Jězusa za Pastyrja woznamjenja za Nim hić, tuž Jeho sćěhować. Hinak prajene, w titlu Jězusa jako Pastyrja je zapisana jedna z najwažnišich wěrnosćow našeje wěry – potrjeba našeho připodobnjenja Synej Božemu.

DJD