Nowa kaznja!?

W Ewangeliju po Janu praji Jězus Chrystus tak: Nowu kaznju wam dawam: Lubujće so mjez sobu! Kaž sym Ja was lubował, tak so tež wy mjez sobu lubujće (Jan 13,34). Čehodla je tuta kaznja lubosće nowa!? Wona bě dźě hižo w časach Stareho Zakonja znata (Lew 19,19)! Ju naspomina tež Nowy Zakoń a nic jeno jedyn raz. Na přikład, w Ewangeliju po Mateju steji: Njemor, njełamaj mandźelstwo, njekradń, njeswědč wopačnje, česćuj nana a mać a lubuj swojeho blišeho kaž sebje samoho (19,18–19). Tu so poprawom cituje Stary Zakoń! Hdźe potajkim tči tuta nowostka? W měritku lubosće! Prjedy běše tutym měritkom sam čłwjek (kaž sebje samoho), nětko – Jězus Chrystus (kaž sym Ja was lubował).

DJD