Metafra slepeho

„Powě jim tež přirunanje: Móže snano slepy slepeho wjesć? Njepadnjetaj wobaj do jamy?“ (Lk 6,39).

Z tutymi słowami so započina sćenje 8. přezlětneje njedźele lěta C.

Jich zmysł je poprawom cyle jasny a zrozumliwy: Slepy njemóže přewodnik być.

Zajimawe pak je to, zo podobnu metafru wužiwachu tež druzy awtorojo, kaž na přikład Platon (427–347) a Filon Aleksandriski (10 do Chrystusa – 40 po Chrystusu).

Tutón prěni wužiwaše metafru slepeho za ludźi, kiž pytaja w swojim žiwjenju jeno pjenjezy. Po jeho měnjenju, tajcy njesmědźa z politiskimi nawodami stata być.

A tutón druhi twjerdźeše tohorunja něšto podobneho: Štóž běha jeno za bohatstwom, tón dowěrja swoje žiwjenje slepemu.

DJD