Lk 1,1–4 a nastaće kanoniskich sćenjow

Ewangelij po swj. Lukašu so započina z tak mjenowanym prologom (1,1–4). Wón wobsahuje jeno štyri linki, tola je cyle wažny a to na wšelakich płoninach.

Jedna z nich je płonina nastaća kanoniskich sćenjow.

Naspomnjeny zawod naliča tři etapy tuteho procesa: Etapu podawkow, tradicije a sćenikow.

  1. Najprjedy měješe městnosć zemske skutkowanje Jězusa Chrystusa – podawki, kotrež su so mjez nami stali.
  2. Po wěstym času započachu swědkojo toho wo tym powědać – je podachu ći, kotřiž běchu wot spočatka swědcy a słužownicy słowa.
  3. Něšto pozdźišo wopisachu to sćenicy w swojich ewangelijach – mnozy spytali … wopisać … rozsudźich so tež ja … tebi … napisać.

Prěnja etapa traješ něhdźe 3 lěta, druha wokoło 20 lět a třeća circa 50 lět.

DJD