Wy sće tu: Biblija / Kuriozity / LL C 2018/19 / Krótka biografija swj. Lukaša

Krótka biografija swj. Lukaša

Wot prěnjeje njedźele Adwenta so započina nowy luturgiski čas. To budźe tak mjenowane lěto „C“, štož woznamjenja, zo budu njedźelske sćenja nimale přeco z Ewangelija po swj. Lukašu pochadźeć. Tuž je zmysła połne na někotre fakty ze žiwjenja awtora tuteje knihi so dopomnić:

 • Swj. Lukaš so narodźi w Antiochiji, hłownym měsće Sirije,
 • Jeho staršej běštaj pohanskeho pochada.
 • Wot powołanja sem bě lěkar.
 • Molowanje měješe za hobby.
 • Historiskeho Jězusa njeje wosobinsce zeznał.
 • Ke křesćanstwu so nakaza pod wliwom swj. Pawoła.
 • Wot njeho dósta tež měšnisku swjećiznu.
 • Přewodźeše tež jeho při někotrych jeho pućowanjach.
 • Wozjewješe Ewangelij Boži w Galliji, Dalmaciji a Egyptowskej.
 • Napisa Ewangelij po Lukašu a Japoštołske skutki.
 • Woteńdźe na prawdu Božu w starobje 84 lět w Achaji.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika