Hosanna

Hosanna je jedne z najwažnišich słowow Bołmončki. Hebrejsce klinči wono jako hošianna a ma zasadnje dwaj woznamaj: próstwy a chwalby.

Na přikład w Ps 118,25 woznamjenja wono próstwu: „Pomhaj [hošianna], Knježe, a daj, Knježe, zo by so poradźiło“ a w Mt 21,9 chwalbu: „Syły pak, kiž dźěchu před Jězusom a za nim, wołachu: Hosanna Synej Dawidowemu! Žohnowany, kiž přichadźa w Knjezowym mjenje! Hosanna we wysokosćach!“.

Tak to znajmjeńša so praji w padźe wužiwanja tuteho słowa w Nowym Zakonju.

Z jednej strony to přitrjechi. W Mt 21,9 ma hosanna woznam chwalby.

Tola zmysł próstwy w grjekskim teksće je tohorunja prezenty, dokelž je móžno sadu Hosanna to huio Dauid! tež jako Wumóž [nas] přez Syna Dawida! přełožić.

DJD