Na spočatku stworjenja knježeše chaos

Prěnje bibliske wuprajenje klinči do serbsćiny přełožene jako na spočatku. „Na spočatku stwori Bóh njebjo a zemju“ (Gen 1,1).

Hebrejski wuraz בְּרֵאשִׁ֖ית (berēšît) pak by so móhł tež hinak přenjesć, mjenujcy kaž wjazawka hdyž. W tajkim padźe bychu prěnje linki Swjateho Pisma takle rěkali: „Hdyž tworješe Bóh njebjo a zemju, zemja běše pusta a prózdna a ćma nad bjezdnom [...]“ (Gen 1,1-2).

Filologisce stej tutej dwě warjanće móžnej. Tuž přełožujo tute wuprajenje ma so na kontekst hladać, ale nic jenož na tutón literarny (Gen 1,1 – 2,4a).

Tule je tež historiski kontekst nastaća tutoho teksta wažny. A to běchu časy Babylonskeho wuhnanstwa: 597-539 do Chrystusa.

Tehdy knježeše we wuzwolenym ludźe wulki politiski a teologiski chaos: Jerusalemski templ bu zničeny, kraj zdobyty, wjele ludźi wuhnatych (2Kral 25,8-21).

Tola Jahwe Bóh přewiny tutón historiski chaos (Esra 1,1-11). A njebě to prěni króć, dokelž měješe wón hižo nazhonjenje přewinjenja kosmiskeho chaosa započinajo stworić naš uniwersum. Wo tym mjenujcy powědaja prěnjej dwě sadźe Knihi Genezis: „Hdyž tworješe Bóh njebjo a zemju, zemja běše pusta a prózdna a ćma nad bjezdnom [...]“ (Gen 1,1-2). Pustota, prózdnota a ćma to dźě su bibliske symbole chaosa.

A to ma tež jedyn duchowny woznam. Z tym praji nam Biblija, zo je Jahwe Bóh kmany tež kóždyžkuli naš wosobinski chaos přewinyć.

DJD