Wy sće tu: Biblija / Judaizm / Zhromadny modlerski rum za žony a mužow

Zhromadny modlerski rum za žony a mužow

Murja žałosćenja je jenički widźomny zbytk něhdyšeho Jerusalemskeho templa, kiž bu wot Romjanow w lěće 70 zničeny (https://www.flickr.com/search/?text=%20wailing%20wall).

Za Židow njeje to pak jenož archeologiski pomnik, ale tež jedne swjate městno, hdźež moža so woni z Bohom Jahwe w modlitwje zetkać, wězo – po starodawnym Židowskim wašnju – mužojo a žony separatnje.

Wot nětka pak, kaž to postaji knježerstwo Benjamina Natanjahu, smědźa so mužojo a žony tež zhromadnje při tutej swjatnicy wuzwoleneho ludu modlić.

Wojowanje wo tajki wuslědk traješe něhdźe 20 lět.

Z tym pak njejsu wšitcy Židźa přezjedni, wosebje w ortodoksnych kruhach. Za nich je to jedna po jich přeswědčenju křiwdźaca nowostka.

Po mojim zdaću wšak njeje to žana woprawdźita nowostka, dokelž w mojej wosobinskej biblijotece mam jednu knihu, na kotrejž zadnej wobalce je jedyn starodawny foto so modlacych ludźi před Murju žałosćenja: mužojo a žony zhromadnje. A tutón foto pochadźa něhdźe z kónca XIX. abo ze spočatka XX. lětstotka (wjace: http://www.orygenes.pl/kobiety-moga-sie-podlic-przy-scianie-placzu/).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika