Byk – ikonografiski symbol swj. Lukaša

Kóždy ewangelist ma swój ikonografiski symbol. Mateja woznamjenja jandźel, Marka – law, Lukaša – byk a Jana – worjoł. Tuta tradicija ma bibliske korjenja. Wona nasta na zakładźe dweju tekstow Swjateho Pisma. Prěni pochadza z Knihi Ecechiel 1,4–10 a druhi z Apokalypsy swj. Jana 4,6–7.

Čehodla pak je so stał byk z symbolom swj. Lukaša, kotrehoš sćenje so wosebje čita w běhu tuteho noweho liturgiskeho lěta?

Wotmołwjejo na to by so měło sćěhowace prajić:

W časach Stareho Zakonja běše byk jedne z tych howjadow, kotrež woprowaše Wuzwoleny lud Bohu Jahwje (hlej na přikład Num 7,3).

Ewangelij po Lukašu pak so započina z tekstom, kiž powěda wo přebywanju měšnika Cachariasa w Jerusalemskim templu, tuž na městnje, hdźež buchu woprowane wšelake wopory, tež byki.

Tohodla ze wšitkich mjenowanych zwěrjatow w Knize Ecechiel 1,4–10 a Apokalypsy swj. Jana 4,6–7 so hodźeše byk najlěpje za symbol swj. Lukaša.

DJD