Wy sće tu: Biblija a ... / Medije / 2016 / Pjaty ewangelij z lěta ptaka

Pjaty ewangelij z lěta ptaka

Hustodosć so praji, zo je Swjaty kraj z pjatym ewangelijom. Dźensa, Bohu dźak, je jeho wopytanje poměrnje rozšěrjene. Tola nic kóždy móže sej to dowolić. Tuž so poskići w medijach wjele materiala k tutej temje.

Z rjanym přikładom toho su krótke filmy wo městnach zwjazanych ze Swjatym Pismom. W nich so pokazuje zwonkowny napohlad někotrych najwažnišich bibliskich objektow, a to z lěta jedneje awtomatiskeje drohny. Wjace je wo tym widźeć tule: http://www.orygenes.pl/greckie-miasta-biblijne-z-lotu-drona/.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung