Wy sće tu: Biblija a ... / Medije / 2016 / Nowy film wo žiwjenju Jězusa Chrystusa

Nowy film wo žiwjenju Jězusa Chrystusa

Na spočatku lěta 2016 bu w USA film Młody Messias předstajeny. Z jeho režešěrom je Cyrus Nowrasteh.

Wón powěda wo žiwjenju sydomlětneho Jězusa, a wosebje wo tym, kak sej wón swoju identitu wotkrywa.

Sym sej tutón film dnja 7. meje w jednym kinje we Wrocławju wobhladała. 

Nadpadnyło mi je, zo je Jězus tam jako normalne sydomlětne dźěćo pokazane, kiž z druhimi dźěćimi hraje, so přećeli a wokoło hanja.

W jeho zadźerženju pokaza sobućuće z ludźimi ale tež zwěrjatami.

Wón ćerpi pod wójnskej haru a namocu. Wón widźi na přikład po puću z Egyptowskeje kak buchu wójnscy jeći skřižowani a ćerpi sam pod namocu, hdyž jeho druzy bija a wón so njewobara.

Tež powučenje Jězusa přez swjatu Mariju je so mi lubiło.

Mjezsobnosć Marije z Józefom kaž tež Józefa z Jězusom su jara lubosćiwe.

Jězus we filmje Młody Messias je jako čłowjek jedyn z nas. Jeho zadźerženje móže z dobrym přikładom za nas, wosebje za dźěći a młodostnych, być.

Tuž poručam tutón film wštkim.

PS Premjera filma w Němskej bě 12. meje.

Wjace:

http://www.filmweb.pl/film/M%C5%82ody+Mesjasz-2016-459612

http://www.filmstarts.de/kritiken/225465.html

Sotra Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung