Wy sće tu: Biblija a ... / Medije / 2016 / Digitalna widejo Biblija za dźěći

Digitalna widejo Biblija za dźěći

Ze Swjatym Pismom mózeš so na wšelakore wašnje zaběrać. Jedne z nich je dźěćaca widejowa hra.

Wot nětka je tajka přiležnosć dźakowano projekta Biblija za dźěći (Bible for Kids) móžna, kiž spřihotowa towarstwo YouVersion.

Tutón program móže so za darmo (gratis) z interneta do wšelakich digitalnych nastrojow nahrać. Přistupna je tež němska wersija (wjace: http://www.orygenes.pl/bible-for-kids-biblia-dla-dzieci-na-androida/).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung