Wy sće tu: Biblija a ... / Medije / 2016 / Codex Vaticanus w interneće wozjewjeny

Codex Vaticanus w interneće wozjewjeny

Swjata Cyrkej bu, kaž wěmy, wot Jězusa Chrystusa załožena (Mt 16,13-20). Tuž je nadpřirodna institucija. Njehladajo na to pak je wona w swěće žiwa (Jan 17,11). Potajkim dyrbi tež načasna być.

Rjany dopokaz toho je wozjewjenie tak mjenowaneho Codex Vaticanus w interneće. Link k tomu je: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209?sid=a4ce2fe19198bf9641966440a8ba06f4.

To je jedyn z najwažnišich tekstow Swjateho Pisma. Wón pochadźa ze IV. lětstotka po Chrystusu a bu, kaž praja wědomostnicy, najskerje w Egyptowskej abo w Swjatym kraju (w Cezareji) napisany.

Tutón kodeks wobsahuje nimale cyłu Bibliju: wot Knihi Genezis 46,28 hač do Lista Hebrejam 9,14. Pobrachuja jenož wěste fragmenty Knihi psalmow, někotre listy swjateho japoštoła Pawoła (1. a 2. Timotejej, Titusej, Filomenej), kaž tež kniha Apokalypsy swjateho Jana.

Codex Vaticanus je starogrjeksce spisany. Na kóždym jeho łopjenu su tři kolumny teksta, kotrež maja 42 linkow, a kóžda linka wobsahuje někak 16 pismikow, napisanych bjez wotstawkow a bjez punktacije.

Codex Vaticanus bu hižo dwójcy wudaty: prěni króć w lěće 1889 a druhi raz – 1904.

Wotnětka je pak wón tež w interneće wšitkim zajimcam přistupny. Wězo trjebaš małke wuměnjenje: znajomosće grjekskeje rěče. Štóž wšak je nima, smě sej jón znajmjeńša wobhladać. Codex Vaticanus je toho hódny.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung