Wy sće tu: Biblija a ... / Liturgija / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 23. přezlětna njedźela (DJD)

Tři płoniny hrěcha

Luby čitarjo SPDE, w dźensnišim ewangeliju praji Jězus Chrystus takle: Jeli pak twój bratr přećiwo tebi zhrěši (Mt 18,15).

Su pak tež tajke grjekske teksty Ewangelija po Mateju, w kotrychž je tale sada Jeli pak twój bratr přećiwo tebi zhrěši trošku krótša. Wona klinči tak: Jeli pak twój bratr zhrěši.

Kaž wupada tule njesteja słowa zhrěši přećiwo tebi, ale jenož so praji zhrěši.

Kajka warjanta je lěpša?

Za mnje wosobinsce – prěnja a druha. Dokelž prěnja a druha rěčitej wo hrěchu, ale nic na samsne wašnje. Kóžda akcentuje něšto druhe.

Prěnja sada Jelizo pak twój bratr přećiwo tebi zhrěši dopomina nas na to, zo hrěch zranjablišeho, a druha sada Jeli pak twój bratr zhrěši pokazuje na to, zo hrěch křiwdźiBoha.

Z druhimi słowami, Swjate Pismo praji nam, zo to wšitko, štož je přećiwo Bohu, je tež přećiwo čłowjekej, a to štož je přećiwo čłowjekej, je tež přećiwo Bohu.

Cyle jednory přikład.

Dnja 11. požnjenca 2001 skućichu terorisća někotre atentaty w USA. Wězo mějachu woni najprjedy politiski zaměr, ale nic jenož. To bě tež za nich jedna z formow tak mjenowaneje swjateje wójny – to rěka: Sakralne mordarstwo w mjenje Božim.

Swjate Pismo, wosebje Nowy Zakoń, wšak praji, to njeje móžno, dokelž štóž je přećiwo čłowjekej, je přećiwo Bohu a štóž je přećiwo Bohu, je tež přećiwo čłowjekej (Mt 25,40).

Hrěch je kaž medalja, ma tež dwaj bokaj.

Ale nic jeno!

Hrěch ma hišće jednu – płoninu. Wón njepotrjechi jenož Boha a blišeho. Wón potrjechi tež samoho hrěšnika, kotryž stawa so z woporom swójskeho hrěcha.

Bohužel njeprajitej to direktnje naspomnjenej tekstaj. Ani Jeli pak twój bratr přećiwo tebi zhrěši, ani Jeli pak twój bratr zhrěši.

Tola to přitrjechi, wosebje potom hdyž čitamy wonej tekstaj grjeksce. Grjekski tekst je trošku bohatši po zmysle. Dokelž zhrěšić po słowje přełožene z grjekšćiny rěka najprjedy njetrjechić do cila.

To je jara krasne a mudre rozjasnjenje potajnstwa hrěcha. Bóh je cil našeho žiwjenja. Jelizo pak hrěšimy, to misnjemy naš cil, a to rěka tež, zo křiwdźimy sebje samych.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung