Wy sće tu: Biblija a ... / Ikonografija / 2016 / Domjacy Boži pasijón

Domjacy Boži pasijón

W katólskich Serbach je jara rozšěrjena tradicija tak mjenowanych Božich narodkow, druhdy samo jara starych, zdźědźenych wot pradźědow a prawowkow.

Něšto podobneho bychmy móhli tež wo Jutrownych dekoracjach prajić. Na zmotwychstanjenje Jězusa Chrystusa dopominaja dybjene jejka, zajacy a swěčki.

A što so wužiwa za Póstny čas? Na prěni pohlad ničo!

Tola eksistuje w někotrych swójbach wašnje nastajenja domjaceho Božeho pasijóna, kotryž zwobraznja najwažniše podawki Martrowneho tydźenja, kaž na přikład Poslednja wječer, Jězusowy stysk na Wolijowej horje a tak dale. Z rjanym dopokazom toho je Boži pasijón swójby Paškec z Worklec, kotryž widźimy tule na wobrazu.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung