Wy sće tu: Biblija a ... / Archeologija / Nowowotkryty druhi wobłuk Titusa

Nowowotkryty druhi wobłuk Titusa

Zašły tydźeń bu na stronje SPDE wo wobłuku Titusa, stejacym na Forum Romanum pisane. Wón, kaž bu naspomnjene, nasta jako dopomnjenka na dobyće Romjanow přećiwo Židam w lětach 66–73. Před krótkim namakachu wědomostnicy powostanki hišće jedneho wobłuka Titusa, a to při tak mjenowanym Circus Maximus w Romje. Wón nasta w lěće 82, bě 17 m šěroki a 10 m wysoki. Na jeho wjerchu steješe statua Titusa jěchaceho na wójnskim wozu, ćehnjenym wot štyri koni. Najzajimawše je pak to, zo bu tutón nowonamakany wobłuk Titusa, kaž tón z Forum Romanum, tež jako dopomnjenka na dobyće w Romsko-Židowskej wójnje postajeny. Něšto tajkeho, kaž praja wědomostnicy, njeje so ženje w stawiznach Romskeho mócnarstwa stało. To wšitko pokazuje, kak wažne tute dobyće za Romjanow bě. Wjace wo tym hlej tule: http://www.haaretz.com/archaeology/1.778103.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung