Wy sće tu: Biblija a ... / Archeologija / Fragmenty špundowanja Jerusalemskeho templa

Fragmenty špundowanja Jerusalemskeho templa

W Ewangeliju po Marku čitamy sćěhowacu sadu: „Hdyž z templa dźěše, rjekny jemu jedyn z jeho wučomnikow: Mištrje, hlej, što je to do kamjeni a kajke twarjenja!“ (13,1).

Z tym chcyše wučomnik Jězusa Chrystusa na estetisku zdokonjanosć Jerusalemskeho templa skedźbnić.

Wo rjanosći tuteje swjatnicy pisaše tohorunja sławny židowski stawiznar Josefus Flavijus (37-94) w swojej knize De Bello Judaico, hdźež powědaše wo wojowanju wuzwoleneho ludu přećiwo Romjanam w lětach 66-73.

Mały dopokaz rjanosće naspomnjeneho templa su namakanki, kotrež pochadźeja z temploweje hory.

Tam přewjedźechu w 90. lětach zašłeho lětstotka někotre twarske dźěła. To njebě wězo bjez wurywanja zemje móžne.

Wurytu pódu wšak cyle jednorje njewotstronichu. Dźěłačerjo zhromadźichu ju a dachu archeologam za přepytowanje.

A to wunjese wulkotne płody, dokelž woni namakachu w njej někotre starodawne wěcy, kaž na přikład zwěrječe kosće a črjopy sudobjow, ale tež fragmenty špundowanja Jerusalemskeho templa z časow krala Herodesa Wulkeho (37-4).

Jedna so wo pisane kamjenje, z kotrychž buchu wšelakore ornamenty zestajene.

Widźimy, zo wopodstatnja načasna archeologija dźeń a bóle woprawdźitosć bibliskich podawiznow.

Wjace wo tym hlej:

orygenes.pl/wzory-posadzek-ze-swiatyni-jerozolimskiej-czasow-heroda-wielkiego

haaretz.com/jewish/archaeology/1.740548

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung