Wy sće tu: Biblija a ... / Archeologija / 2018 / Fragment Tory z En Gedi

Fragment Tory z En Gedi

Na spočtku 2018 kupi Biblioteka Kongresa w USA małki fragment Tory. Na nim su někotre kapitle Knihi Eksodus napisane. Tuta perikopa pochadźa něhdźe z X.–XI. lětstotka po Chrystusu.

Njeje to pak najstarši tekst Pentateucha. Su hišće starše.

Jedyn z nich pochadźa – na přikład – z III.–IV. lětstotka. Wón bu w synagoze w En Gedi (Israel) w lěće 1970 namakany. Na mim su někotre linki prěnjeju dweju kapitlow Knihi Lewitikus napisane.

Jón přečitachu wědomostnicy jeno z pomocu nowych kompjuterowych technologijow. Z nahim wokom njebě to scyła móžne, dokelž pergamentowa róla bu poměrnje sylnje wot wohenja wobškodźena.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung