13. PŘEZLĚTNA NJEDŹELA

Jězus předewza sej do Jerusalema hić!

(Lk 9,51)