Wy sće tu: Archiwum / Zawodna strona LL A 2016/17 / Hody

Widejo: Depositphotos

Lubi wopytowarjo strony SPDE!

Słyš duša powěsć njebjesku,
nam přez jandźela zjewjenu:

Nam porodźiła Knježna je
wšěch kralow Krala w Betlemje.

Z tutymi słowami kěrluša strowimy Was k Hodam. Wšěch kralow Kral je stał so nam bratr – Bóh je so w swojim Synu z nami zaso zwjazał a słowa profety su woprawdźitosć nabyli: Wón je Immanuel – Bóh z nami. Wón je tak tež kluč za Swjate Pismo, njech Stareho njech Noweho Zakonja. Čerpajmy z tohole žórła, kotrež so nam z wěrneho žiwjenja žórli!

Wšitkim přejemy hnadow połne Hody a radostne swjate dny!

Błyšć ze žłobika Božeho njech wšitkim tež do noweho lěta jasnosć wobradźi!

Redakcija SPDE

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung